/

จากทวดทองสู่นครราษฎรสร้าง…เดินทางผ่านเส้นเวลาของหาดใหญ่ผ่าน infographic

Start
309 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนเรียนรู้การเดินทางบนเส้นเวลาอันยาวนานของเมืองหาดใหญ่ผ่าน infographic ที่จะทำให้เห็นภาพของการเติบโตของเมืองการค้าแห่งนี้ได้ชัดเจนขึ้น

ดาวน์โหลด infographic ฉบับขยาย 100% ได้ที่ infographic timeline เมืองหาดใหญ่01

ดาวน์โหลด infographic ฉบับขยาย 100% ได้ที่ infographic timeline เมืองหาดใหญ่02

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย