/

ทำความรู้จักระยองผ่าน infographic เมืองแห่งการเรียนรู้บนทางร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

Start
167 views
1 min read

WeCitizens ชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักเมืองระยองผ่าน infographic ที่จะสรุปให้เห็นข้อมูลของระยองในฐานะของเมืองแห่งการเรียนรู้ที่เดินไปบนทางร่วมระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมดาวน์โหลด infographic ฉบับขยาย 100% ได้ตามลิงค์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ infographic 100% ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1vuq7cS4TeSGhVX5QI44wSYZR5x1anl8_/view?usp=sharing

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย