/

พิพิธภัณฑ์ในปทุมธานี…แหล่งเรียนไม่รู้จบ

Start
704 views
5 mins read

หาก “พื้นที่เรียนรู้” ให้ความหมายเจาะจงไปที่ “พิพิธภัณฑ์” อันเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งสำคัญต่าง ๆ มุ่งหมายให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ พิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลายในพื้นที่ปทุมธานี เป็นต้นว่า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ, พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ, พิพิธภัณฑ์บัว, พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ก็ทำให้ปทุมธานีเป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้ที่ไม่อาจผ่านเลยไปได้ ถ้าวางแผนการเดินทาง และบริหารเวลาให้ดี ทำให้ใช้เวลาเยี่ยมชมได้คุ้มค่าในหนึ่งวัน หรือกระทั่งมาเที่ยวแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทำกิจกรรมในชุมชน นอนค้างคืนเป็นทริปสองหรือสามวันได้อย่างเพลิดเพลิน

              We Citizens ชวนทุกท่านร่วมเดินทางเพื่อไปเรียนรู้อย่างไม่รู้จบผ่านพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และพื้นที่เรียนรู้มากมายในจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มพิพิธภัณฑ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี bit.ly/3hlSAIJ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว bit.ly/3TBpwdX

พิพิธภัณฑ์บัว ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี bit.ly/3NQorgQ

หออัครศิลปิน และกลุ่มพิพิธภัณฑ์บนถนนเลียบคลองห้า bit.ly/3htZMmk

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ bit.ly/3G0CiPF

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย