/

ฟังเสียงกะดีจีน อ่านย่านกะดีจีน

Start
145 views
1 min read

We Citizens ชวนผู้อ่านมาฟังเสียงของย่านกะดี ผ่านการอ่านย่านกะดีจีน-คลองสานใน E-Magazine ฉบับ “เสียงกะดีจีน” ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้คน สังคมพหุวัฒนธรรมของย่านที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร

อ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่ Wecitizens : เสียงกะดีจีน – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย