/

ฟังเสียงคลื่น ฟังเสียงคน
ฟังเสียงหัวหิน

Start
386 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนผู้อ่านมาเรียนรู้ผู้คนจากเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่ชื่อ “หัวหิน”
นอกจากจะมาฟังเสียงคลื่น ยังมีเสียงของผู้คน เสียงของเมืองให้อ่านกันใน E-Book ฉบับ “เสียงหัวหิน”
WeCitizens : เสียงหัวหิน – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย