/

ฟังเสียงหาดใหญ่
เสียงของเมืองแห่งการค้า
เสียงของเมืองแห่งการเรียนรู้

Start
128 views
1 min read

WeCitizens ชวนผู้อ่านไปฟังเสียงของเมืองหาดใหญ่ผ่านการอ่าน e-book เพื่อทำความรู้จักผู้คนของเมืองแห่งการค้า และร่วมเรียนรู้หาดใหญ่ในฐานะของเมืองแห่งการเรียนรู้ที่

Wecitizens : เสียงหาดใหญ่ – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย