/

รู้จักเจ้าของบ้านหลุยส์

Start
464 views
1 min read

ทำความรู้จัก “หลุยส์ แอล ที เลียวโนเวนส์” เจ้าของบ้านหลุยส์ที่มีชื่อเสียงในย่านท่ามะโอ จังหวัดลำปางผ่านกาลานุกรม (timeline) ที่บอกเล่าประวัติชีวิตและการทำงานของเขา

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1x0aY0nGPPX5y31gbDr0WhpNuWU1Xw-N8/view?usp=sharing

*ที่มา infographic: โครงการ “การพัฒนาเมืองลำปางสู่เมืองแห่งการเรียนรู้จากฐานภูมิทางสังคมและวัฒนธรรม” โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดัดแปลง/ เพิ่มเติม : WeCitizens

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย