/

รู้จัก “คลองเตยลิงค์” ผ่าน infographic

Start
293 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนมาทำความรู้จักกับ “คลองเตยลิงค์” งานวิจัยหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้ผ่าน infographic ที่จะทำให้เห็นภาพของเมืองหาดใหญ่ การพัฒนา และการเรียนรู้

ดาวน์โหลด infographic ฉบับขยาย 100% ได้ที่ infographic คลองเตยลิงค์

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย