/

“อยากให้ประเทศเรามีพื้นที่ให้อาชีพที่หลากหลาย เพราะความฝันของคนรุ่นใหม่หลายคนหลากหลายมาก แต่โลกของความเป็นจริงอาจยังไม่ตอบโจทย์ความฝันของพวกเราเท่าที่ควร”

Start
343 views
9 mins read

“ปีที่แล้ว ทางโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศรับสมัครนักเรียนในราชบุรีให้มาประกวดการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของเมือง หนูกับเพื่อนอีก 4 คนก็รวมกลุ่มไปสมัคร ตั้งชื่อทีมว่า จาร์ ดรีมเมอร์ (Jar Dreamer) โดยนำโอ่ง (jar) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาตั้ง ประมาณว่าเป็นทีมนักฝันที่อยากเห็นเมืองราชบุรีเติบโตไปในแบบที่เราเป็น

ราชบุรีเป็นเมืองที่มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เยอะมาก ย้อนไปตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีโบราณสถานสวยงามที่หลงเหลือมาถึงทุกวันนี้ไม่น้อย โดยเฉพาะวัดมหาธาตุที่หนูชอบ วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าที่มีศิลปะจากยุคสมัยต่างๆ ของบ้านเราซ้อนทับกันอยู่ เวลาเข้าไปในบริเวณวัด เหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตจริงๆ ซึ่งจุดเด่นทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ คนส่วนใหญ่ แม้กระทั่งคนราชบุรีเองบางส่วนก็อาจยังไม่รู้เรื่องนี้ หนูก็เลยอยากจะสื่อสารออกไปในวงกว้าง

หลังจากเข้าอบรมและเรียนรู้เรื่องเมืองราชบุรีกับทีมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมของเราจึงคิดว่าน่าจะหาวิธีเชื่อมต่อสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ แต่จะให้นั่งรถไปชม ก็ไม่น่าสนใจ จึงคิดถึงการล่องเรือในแม่น้ำแม่กลองไปชมจุดต่างๆ เพราะวัดสวยๆ หลายวัดก็ล้วนตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายนี้ ขณะเดียวกันชุมชนตลาดเก่าซึ่งเป็นชุมชนคนจีนดั้งเดิมก็ตังอยู่ริมแม่น้ำ เส้นทางล่องเรือนี้จึงได้ทั้งโบราณสถานและชุมชนที่มีวิถีร่วมสมัยไปพร้อมกัน

ขณะเดียวกัน แม้เมืองเรามีประวัติศาสตร์ที่เล่าได้ไม่หมด แต่พอไปตามสถานที่นั้นจริงๆ กลับมีเครื่องมือในการสื่อสารความหมายน้อย ก็เลยคิดเสริมเข้าไปว่าแต่ละแห่งควรมีนิทรรศการเล็กๆ จัดแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับวิถีปัจจุบัน นำศิลปะใหม่ๆ มาปรับใช้เป็นแลนด์มาร์คให้คนมาถ่ายรูป คือมาถ่ายรูปและมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน อย่างไปวัด เราก็ไม่ใช่แค่ไปทำบุญไหว้พระอย่างเดียว แต่ยังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวัดนั้นๆ หรือศิลปะที่อยู่ในวัดต่างๆ มีความหมายอย่างไร เป็นต้น

ปีนี้หนูอยู่ มอหกแล้วค่ะ เป็นรุ่นพี่ในชมรมโบราณคดีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศด้วย ทีมจาร์ดรีมเมอร์ทั้งหมดก็เป็นเพื่อนร่วมชมรมเดียวกัน เรามีความคล้ายกันตรงที่เราเติบโตมาในเมืองที่หล่อหลอมให้เราสนใจเรื่องเก่าๆ ในอดีตเหมือนกัน ขณะเดียวกัน ชมรมโบราณคดีก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องในอดีตของเมืองเราอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความฝันอยากเป็นนักโบราณคดี ความที่การเรียนโบราณคดีในระดับอุดมศึกษายังไม่มีช่องทางมากมายนัก หนูจึงตัดสินใจเลือกสอบเข้าเอกภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยแทน ส่วนโบราณคดีก็อยู่ในความสนใจส่วนตัวต่อไป

ถามว่าฝันอยากเห็นอะไรในบ้านเรา? คือนอกจากอยากเห็นราชบุรีเจริญแล้ว ก็อยากให้ประเทศเรามีพื้นที่ให้อาชีพที่หลากหลายและมีความมั่นคงกว่านี้ เพราะความฝันของคนรุ่นใหม่หลายคนหลากหลายมาก แต่โลกของความเป็นจริงอาจยังไม่ตอบโจทย์ความฝันของพวกเราเท่าที่ควร” 

ธนพร พยัฆศิริ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสมาชิกชมรมโบราณคดี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย