/

อ่านเรื่องราวของชุมชนและคนปากพูนจาก e-book ฉบับ “เสียงปากพูน”

Start
353 views
1 min read

We Citizens ชวนอ่านเรื่องราวของ “ปากพูน” ผ่าน e-book ฉบับ “เสียงปากพูน” ได้ที่ WeCitizens : เสียงปากพูน – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย