/

อ่านเสียงระยอง จากระเบียงเศรษฐกิจสู่ระเบียงแห่งการเรียนรู้

Start
156 views
1 min read

WeCitizens ชวนผู้อ่านมาเรียนรู้เมืองระยอง เมืองแห่งการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่าน E-book ที่ WeCitizens : เสียงระยอง – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย