/

เที่ยวหัวหินเพิ่มพูนสุขด้วย infographic สุดน่ารัก

Start
317 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนเที่ยวหัวหินผ่าน infographic “เที่ยวหัวหินเพิ่มพูนสุข” แผนที่เรียนรู้พร้อมชวนชมที่เที่ยวที่กินในเมืองหัวหินที่คุณไม่ควรพลาด

กดภาพ infographic เพื่อขยายเต็ม 100%

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย