/

เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนและเมืองหาดใหญ่ เมืองแห่งชีวิตและการค้าผ่าน infographic

Start
282 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนมารู้จักหาดใหญ่ เมืองแห่งชีวิตและการค้าที่คึกคักผ่าน infographic ที่จะทำให้ได้รู้จักหาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว

ดาวน์โหลด infographic ฉบับขยาย 100% ได้ที่ infographic หาดใหญ่เมืองแห่งชีวิตและการค้า

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย