/

ต่อไปข้างหน้า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจะต้องเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของผู้ปกครอง ซึ่งไม่เฉพาะการจัดการเรียนการสอนในระบบ แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนยะลาทุกเพศและวัย

Start
291 views
6 mins read

“ความที่ยะลาเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่กลับมีสถาบันการศึกษาที่ครบในทุกระดับและทุกระบบ รวมถึงเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ TK Park ในระดับภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยด้วย สิ่งนี้เป็นต้นทุนที่ดีมากๆ ในการส่งเสริมการศึกษา

ท่านนายกเทศมนตรี (พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ) มักจะบอกกับทุกคนเสมอว่า ยะลาคือตักศิลาของการศึกษาทางภาคใต้ ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเกินเลยแต่อย่างใด เพราะถ้าเทียบกับหาดใหญ่ที่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่า และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มากกว่า แต่หาดใหญ่ก็ไม่มีสถาบันที่หลากหลายเท่ายะลา เรามีตั้งแต่โรงเรียนตำรวจไปจนถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตั้งอยู่ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นเมืองที่มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายและครอบคลุมในระดับท้องถิ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ในส่วนของเทศบาลนครยะลา เราค่อนข้างมีอิสระในการจัดการศึกษาด้วยตัวเอง รวมถึงการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในเขตเทศบาล อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดในหลายด้าน ต้องยอมรับว่าโรงเรียนในสังกัดเรายังหาได้เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน เราก็พยายามตอบโจทย์ตรงนี้กัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู หลักสูตร รวมถึงการทุ่มงบประมาณแก่เด็กนักเรียน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เราเป็นเทศบาลที่มีงบการศึกษาเฉลี่ยต่อนักเรียนหนึ่งคนสูงกว่าแห่งอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่าถ้าบรรยากาศเอื้ออำนวย การเรียนการสอนก็จะราบรื่นและมีพัฒนาการ

ตอนนี้แผนการในระยะสั้นของเราคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาท้องถิ่นยะลา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของเมืองออกไปให้ได้มากที่สุด ส่วนแผนระยะยาวคือการทำให้โรงเรียนในสังกัดและศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาล เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของผู้ปกครอง ซึ่งไม่เฉพาะการจัดการเรียนการสอนในระบบ แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เปิดให้ชาวยะลาทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้

ศุภวิชญ์ สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย