/

ฟังเสียงกาฬสินธุ์ อ่านเมืองกาฬสินธุ์

Start
150 views
1 min read

WeCitizens ชวนผู้อ่านมาอ่านเมืองกาฬสินธุ์ผ่าน e-book ฉบับ “เสียงกาฬสินธุ์” ที่รวบรวมเรื่องราวของเมืองแห่งการเรียนรู้กาฬสินธุ์ที่เต็มไปด้วยสีสันของงานศิลปะ ครื้นเครงด้วยเสียงดนตรีท้องถิ่นอีสาน และน่าตื่นตาตื่นใจไปกับซากไดโนเสาร์ในแหล่งโบราณคดีสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

อ่าน “เสียงกาฬสินธุ์” ได้ที่ WeCitizens : เสียง กาฬสินธุ์ – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย