/

“พวกเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะ พอเห็นว่าครูเขาเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมดนตรี เลยสมัครไป ก็สนุกดีค่ะ ได้ร้องเพลง ได้ซ้อมกับเพื่อนๆ และได้ค่าขนมด้วย”

/

ความที่หอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และใกล้สถานศึกษาหลายแห่ง พื้นที่นี้จึงเป็นเหมือนทั้งพื้นที่นัดหมาย หรือพักผ่อนของเด็กๆ ไปในตัว เหมือนให้พวกเขาได้มาใช้ประโยชน์และซึมซับศิลปะไปพร้อมกัน

/

“การศึกษาไม่ได้มีเพื่อให้ทุกคนแค่มีวิชาชีพไว้แสวงหาความร่ำรวย แต่คือการทำความเข้าใจโลก การช่วยเหลือแบ่งปัน และการทำให้ตระหนักว่าความดีคือสิ่งมีค่าที่ไม่มีทางซื้อหาได้ นอกจากการลงมือทำ”

/

“กาฬสินธุ์เป็นเมืองอุดมสุขในวิสัยทัศน์ของผม หมายความถึงคนกาฬสินธุ์ทุกวัยอยู่แล้วมีความสุข มีที่อยู่อาศัย ที่พักผ่อน มีแหล่งงาน และที่พึ่ง รวมถึงทุกคนมีเงินในกระเป๋าอย่างเพียงพอและภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในเมืองเมืองนี้”

1 2 3