/

“ว่าไปหน้าที่ของผมก็วนซ้ำ ค่อนข้างน่าเบื่อ แต่พอคิดว่าสิ่งที่เราเฝ้าอยู่นี้มีความสำคัญกับคนราชบุรีและคนไทยทั้งประเทศ ผมก็รู้สึกภูมิใจ”

Start
234 views
8 mins read

“ผมเกิดอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาทำธุรกิจที่ราชบุรี แต่ถูกโกงเงิน เลยต้องมาสมัครเป็นลูกจ้างประจำสำนักงานไปรษณีย์ ทำได้สักพักก็มีปัญหากับหัวหน้างาน จึงลาออกมา พอดีกับที่ทาง อบจ. กำลังหาเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในวิหารบนเขาแก่นจันทร์ ผมก็เลยได้ทำงานนี้

เขาแก่นจันทร์เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองราชบุรี แม้เป็นภูเขาที่ไม่สูงนัก แต่ถ้าขึ้นมาข้างบน ก็จะเห็นเมืองราชบุรีได้ทั้งหมด บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแก่นจันทร์ เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเจ้าแม่แก่นจันทร์ วิญญาณอารักษ์ที่สถิตอยู่ในไม้แก่นจันทร์ ตามตำนานท้องถิ่นของเมืองราชบุรี

นอกจากนี้ บริเวณเชิงเขายังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ซึ่งสมัยก่อนที่ท่านจะเป็นกษัตริย์สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเคยมารับราชการในเมืองแห่งนี้ เวลาที่ข้าราชการหรือตำรวจยศใหญ่ท่านไหนย้ายมาประจำการที่ราชบุรี ก่อนเข้ามาทำงาน ก็จะต้องแวะมาสักการะอนุสาวรีย์พระองค์ท่าน ก่อนจะขึ้นเขามาสักการะพระสี่มุมเมือง (พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ) ภายในวิหารที่ผมดูแลอยู่ตรงนี้

ที่เรียกว่าพระสี่มุมเมือง ก็เพราะในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นพระพุทธรูป 4 องค์ โปรดให้ประดิษฐานไว้ตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ทิศทั่วไทย ทิศเหนือคือจังหวัดลำปาง ทิศตะวันออกคือสระบุรี ทิศใต้คือพัทลุง และทิศตะวันตกคือราชบุรี

พระพุทธรูปองค์นี้เป็น 1 ใน 2 พระพุทธรูปคู่เมืองราชบุรี พระพุทธรูปอีกองค์คือ หลวงพ่อแก่นจันทร์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดช่องลมในตัวเมือง เป็นพระพุทธรูปยืน (ปางอุ้มบาตร) ส่วนบนเขาแก่นจันทร์นี้เป็นพระพุทธรูปนั่ง (ปางสมาธิ)

หน้าที่ของผมคือการเปิดและปิดวิหาร ดูแลความเรียบร้อย และคอยอธิบายประชาชนที่มาสักการะถึง ความสำคัญ รวมถึงขั้นตอนการกราบไหว้บูชา ผมจะอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืน เพราะต้องนอนเฝ้าด้วย แต่ก็มีวันหยุดที่เจ้าหน้าที่อีกคนจะมาเปลี่ยนเวรแทน

ผมทำงานนี้มาได้หนึ่งปีแล้ว รูปแบบงานก็เดิมๆ ซ้ำๆ ว่าไปก็ค่อนข้างน่าเบื่อ แต่พอคิดว่าสิ่งที่เราเฝ้าอยู่นี้มีความสำคัญกับคนราชบุรีและคนไทยทั้งประเทศ ผมก็รู้สึกภูมิใจ ยิ่งพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ในหลวง ร.9 สร้างขึ้น ผมก็เลยต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ ภายในพระพุทธรูปยังมีสมบัติล้ำค่าที่ในหลวงท่านทรงพระราชทานมาให้ด้วย งานนี้จึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ

ผมไม่บอกคุณหรอกว่าสมบัติล้ำค่านั้นคืออะไร เพราะเกรงความไม่ปลอดภัย แล้วผมก็อยู่ตรงนี้ ดูแลเต็มที่ อบจ. เขาก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดดูแลตลอด ผมพร้อมต้อนรับทุกคนที่เข้ามาสักการะ แต่คนไหนใจไม่ซื่อ ผมก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าได้เข้ามายุ่ง ผมคนเมืองเพชร อย่ามีปัญหากับผมเลย”

แสงอรุณ เทียนขำ
เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในวิหารพระสี่มุมเมืองบนเขาแก่นจันทร์

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย