/

สำคัญกว่าค่าตอบแทน คือการที่เด็กๆ ได้ฝึกสมาธิ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะโตไปทำอาชีพอะไร ถ้ามีพื้นฐานตรงนี้ ก็ไปต่อได้ง่ายทั้งนั้นครับ

Start
148 views
8 mins read

“ผมเป็นครูสอนวิชาศิลปะโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ และสอนวิชาดนตรีในชั่วโมงวิชาชุมนุม ก็จะชวนเด็กๆ ที่สนใจอยากเล่นดนตรี พอมีแวว หรือมีพื้นฐานทางดนตรีมาซ้อมวงกัน

โรงเรียนเราเปิดสอนระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นโรงเรียนร่วม รับเด็กที่บกพร่องด้านการเรียนรู้มาเรียนด้วย จึงมีวิชาชมรมที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยพัฒนาการด้านการเรียนรู้แก่เด็กๆ

ต้องยกเครดิตให้ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์กิ่งเพชร ธารพร ที่คอยสนับสนุนชมรมดนตรี ซึ่งไม่เพียงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้เด็กๆ ได้ฝึกซ้อม แต่ยังเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้วงดนตรีของโรงเรียนได้จัดแสดงตามอีเวนท์สำคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไปจนถึงงานระดับจังหวัดด้วย

วงดนตรีของโรงเรียนชื่อวงดอกพะยอมครับ มีสมาชิกด้วยกัน 13 คน ก็จะผลัดเปลี่ยนเป็นรุ่นๆ ไป ถ้าพี่ ป.6 เรียนจบ ก็จะรับสมาชิกใหม่ ขณะนี้สมาชิกอายุน้อยสุดเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่นตำแหน่งคีย์บอร์ด   

ผมจะสอนเด็กๆ ทุกเครื่องดนตรีเลย โดยผสานดนตรีไทยสากลที่เด็กๆ ชอบอยู่แล้ว เข้ากับดนตรีลูกทุ่งและดนตรีพื้นบ้านอีสาน และใช้เครื่องดนตรีโปงลางซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ของกาฬสินธุ์มาบรรเลงประกอบ ส่วนใหญ่จะซ้อมช่วงพักเที่ยง พอเด็กๆ กินข้าวเสร็จ ก็มารวมตัวกันในห้องซ้อม หลักๆ นอกจากสอนวิธีการเล่นดนตรีแล้ว ผมจะสอนเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ทุกคนสามัคคีกัน เพราะถ้าสมาชิกไม่สามัคคี เราก็จะบรรเลงเป็นเพลงไม่ได้

อีกเรื่องคือการฝึกฝนให้เด็กๆ เกิดสมาธิและรู้จักความอดทน เพราะดนตรีมันไม่ใช่แค่หัดสองสามวันแล้วจะขึ้นเพลงได้เลย ยิ่งเด็กวัยนี้เขาจะติดเพื่อนและติดเล่นกันด้วย ผมก็จะบอกเขาว่าถ้าถึงเวลาซ้อมก็ขอให้มีสมาธิเต็มที่ บางครั้งซ้อมไปก็มีเด็กๆ น้ำตาซึมกันบ้าง แต่เราก็อยากให้เขาจริงจัง และรู้จักถึงประโยชน์ส่วนรวม ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่

วงดอกพะยอมส่วนมากจะเล่นในกิจกรรมโรงเรียน ตอนเลิกเรียนวันอังคารและพฤหัสบดี บางครั้งก็ไปโชว์ที่ถนนคนเดินตลาดสร้างสุขบ้าง งานระดับเทศบาลและระดับจังหวัด เราก็ไปแสดงมาด้วย ล่าสุดไปแสดงที่งานฟื้นใจเมืองตรงริมน้ำปาว มีผู้ใหญ่มาถามว่าวงเรารับงานไหม ผมก็จะไปคุยกับ ผอ.กิ่งเพชร เรื่องรับงานว่าสะดวกให้เด็กๆ ไปไหม

ค่าจ้างจะแบ่งให้สมาชิกในวงเท่ากันหมดแหละครับ เด็กได้ค่าขนม พวกเขาก็ดีใจ แต่สำคัญกว่านั้น คือการที่พวกเขามีสมาธิ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะโตไปทำอาชีพอะไร ถ้ามีพื้นฐานตรงนี้ ไปต่อได้ง่ายทั้งนั้นครับ”    

เสนีย์ การกระจ่าง
ครูสอนศิลปะโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
และผู้ควบคุมวงดนตรีดอกพะยอม

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย