/

สำรวจเส้นทางเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมเมืองขลุงผ่าน infographic

Start
205 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนผู้อ่านร่วมสำรวจเส้นทางเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมเมืองขลุงผ่าน infographic ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร พื้นที่เกษตรกรรมที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดในเมืองขลุง

ดาวน์โหลด  infographic ฉบับขยาย 100% ได้ที่ infographic เส้นทางเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมเมืองขลุง

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย