/

การเปลี่ยนเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ต้องใช้เวลา เพราะถ้าเป็นเคมีแค่สั่งลูกน้องไปก็คือจบ ไม่ต้องติดตามอะไรเยอะ แต่ถ้าเป็นอินทรีย์จะทิ้งไม่ได้เลย

1 2 3 4