/

อ่านยะลา ฟังเสียงเมืองยะลา
เมืองแห่งการเรียนรู้

Start
474 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนฟังเสียงเมืองยะลา ผู้คนแห่งเมืองยะลา ผ่านการอ่าน E-Book ฉบับ “เสียงยะลา” ดาวน์โหลดได้แล้วที่ลิงค์ WeCitizens : เสียงยะลา – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย