/

เรียนรู้วิถีเกษตรท่ามกลางธรรมชาติของเมืองเขาใหญ่-ปากช่อง ใน “เสียงเขาใหญ่-ปากช่อง”

Start
135 views
1 min read

WeCitizens ชวนผู้อ่านทำความรู้จักและเรียนรู้ผู้คนในวิถีเกษตรท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองเขาใหญ่-ปากช่อง ใน E-book “เสียงเขาใหญ่-ปากช่อง” ที่ WeCitizens : เขาใหญ่-ปากช่อง – WeCitizens Flip PDF | AnyFlip

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย