/

“ผมเองก็ฝากนักเรียนหน้าเสาธงเวลาอบรมตอนเช้า เช่น บางคนไม่ชอบเลือด ไม่ชอบตับ ก็ให้นักเรียนถามกันเอง ตักแบ่งกัน แลกกัน อย่าทิ้ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็ก”

/

“ผมเชื่อว่าทั่วประเทศนะ คุณครูอยากทำอาหารปลอดภัยให้เด็กอยู่แล้วล่ะ เพียงแต่ว่าเขาเข้าไม่ถึงอาหารปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมและราคา คือต้องมีผู้อุปถัมภ์ครับ”

/

“อำเภอปากช่องประกาศเป็นสมาร์ตซิตี ถามว่าสมาร์ตซิตีแล้วยังไงต่อ มันสมาร์ตตรงไหน สมาร์ตอย่างไร แต่ว่าหน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่บ่น เราเป็นนักปฏิบัติ”

/

“เกษตรกรที่ทำออร์แกนิกเนี่ย ผมมองว่าเขาเป็นเหมือนศิลปิน ทำงานฝีมือ เป็นนักผลิตอาหาร เหมือนเชฟมิชลินเรียกราคาได้ฉันใด คนทำออร์แกนิกควรเรียกราคาได้บ้างฉันนั้น”

1 2 3