/

เรียนรู้เมืองขลุงผ่าน infographic เส้นทางการเรียนรู้เมืองขลุง

Start
245 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนผู้อ่านเรียนรู้เมืองขลุงอย่างกระชับ ผ่าน infographic เส้นทางเรียนรู้เมืองขลุง 3 วัฒนธรรม 2 ศาสนา และสวนสวรรค์ผลไม้เมืองขลุง

ดาวน์โหลด  infographic ฉบับขยาย 100% ได้ที่ infographic เส้นทางเรียนรู้เมืองขลุง

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย