/

เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดลแห่งเขาใหญ่-ปากช่อง ผ่าน infographic เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนของสองเมือง

Start
190 views
1 min read

WeCitizens ชวนผู้อ่านเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาใหญ่และปากช่องที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจนนำมาสู่ โคก หนอง นา โมเดลแห่งเขาใหญ่-ปากช่อง ผ่าน infographic ที่เรียนรู้จบภายในภาพเดียว

ดาวน์โหลด infographic ปากช่องได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1mek_dmwhQb71yi1d23FL90PitS1sSe2m/view?usp=sharing

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย