/

“โรงเรียนเราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่แล้ว แต่เมื่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้ามาทำโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ เราจึงขยายการเรียนรู้ไปสู่นอกรั้วโรงเรียน ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ด้วย”

Start
154 views
8 mins read

โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน ข้อได้เปรียบของโรงเรียนเราคือ ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตรงข้ามโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และรายล้อมด้วยสถานที่สำคัญๆ ของเมือง เช่น อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร หอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ และอื่นๆ นี่จึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เมืองของตัวเอง

นอกจากทำเลที่ตั้ง โรงเรียนเรายังมีจุดเด่นเรื่องศิลปะและดนตรี เรามีนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลทางดนตรีและศิลปะระดับจังหวัดหลายครั้ง รวมถึงมีหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมเด็กๆ ให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ ผ่านวิชาเพิ่มรู้

วิชาเพิ่มรู้เป็นวิชาเสริมที่เราให้เด็กนักเรียนเรียน ซึ่งเราสามารถออกแบบหลักสูตรได้ว่าจะส่งเสริมนักเรียนช่วงชั้นไหนในประเด็นความรู้อะไรเป็นพิเศษ โดยเราก็ได้บูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมือง ประเพณี ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมอีสานเข้าไปในหลักวิชา รวมถึงเปิดให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดด้วย

นอกจากนี้ โรงเรียนเรายังมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน อาทิ ธนาคารขยะรีไซเคิล ธนาคารเกษตรพอเพียง ธนาคารห้องสมุด หรือธนาคารความดี เป็นต้น โดยเราก็ใส่ฐานเหล่านี้ไปในวิชาเพิ่มรู้ รวมถึงวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละช่วงชั้นไปด้วย 

ก็ต้องขอบคุณทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มาขับเคลื่อนโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้ เพราะดังที่กล่าว โรงเรียนเราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนเรามีอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้ามา เราจึงสามารถขยายการเรียนรู้ไปสู่นอกรั้วโรงเรียน โดย ผอ. ก็มักจะบอกคุณครูให้คอยอธิบายถึงความสำคัญหรือความหมายของสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจ

หรืออย่างที่เทศบาลมีหอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เด็กนักเรียนโรงเรียนเราก็เข้าไปเยี่ยมชมเยอะ เนื่องจากเด็กหลายคนมักจะใช้พื้นที่นั้นสำหรับรอรถเดือนหรือรถผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ระหว่างที่รอ พวกเขาก็นั่งพักในนั้น เขาอาจจะยังดูงานศิลปะไม่เป็น แต่อย่างน้อยก็ได้เห็น ได้ซึมซับกลับมา ไม่แน่ว่านานๆ ไป สิ่งนี้อาจจุดประกายให้หลายคนสนใจหรือหันมาเอาดีด้านศิลปะก็ได้

ไม่นับรวมสถานที่ประวัติศาสตร์ในตัวเมือง ซึ่งเมื่อเขาได้เรียนรู้จนตระหนักในคุณค่า สิ่งนี้อาจส่งผลให้เขาภูมิใจในบ้านเกิด และมีความคิดว่าพอโตขึ้น อยากจะกลับมาสร้างสรรค์อะไรดีๆ ให้กาฬสินธุ์ด้วย”  

วัชรี คำเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย