/

“ถ้ารถไฟรางเบาสำเร็จ มันไม่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมือง แต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ที่คนขอนแก่นรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่ายรถไฟท้องถิ่นสายนี้”

/

“ผมไม่ได้มองว่าร้านเราจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนพื้นที่ศิลปะของเมือง เพราะจริงๆ มันก็เป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่ง แต่เพราะความชอบส่วนตัว ผมจึงยินดีให้ธุรกิจเราเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหว”