/

“จุดดีของขอนแก่น คือ เราแข็งแกร่ง ในช่วงเริ่มต้นมีการประชุมบ่อยครั้ง แต่ยังไม่เห็นผลงาน ฉะนั้นเราต้องทำให้เขาเชื่อถือ นั่นหมายความว่าต้องทำอะไรที่จับต้องได้”

/

“เหรียญ KGO เป็นทั้งสิ่งดึงดูดให้คนมาร่วมกิจกรรม เท่าๆ กับการสร้างการเรียนรู้ด้านสมาร์ทซิตี้ไปพร้อมกัน ซึ่งตอนนี้มีคนขอนแก่นที่ใช้โทเคนนี้ราว 7,000 คน และมีร้านค้าที่ร่วมโครงการกว่า 600 แห่ง”

/

“เราจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งมีเด็กๆ และผู้ปกครองมาร่วมหลักร้อย อาจไม่เยอะมากถ้าเทียบกับจำนวนประชากรของเมือง แต่ถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่เห็นว่า พวกเขาไม่ได้มองว่าการไปเดินในห้างสรรพสินค้าเป็นทางเลือกเดียวในการใช้เวลาร่วมกันในวันหยุด”