/

“มันไม่มีทางเลยที่ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์ท่ารถจะโตฝั่งเดียว แต่ย่านการค้าและชุมชนโดยรอบไม่โตไปด้วยกัน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น อีกไม่นานย่านก็จะพบกับทางตัน”  

/

“สร้างเขื่อนปิดทางน้ำธรรมชาติ
การบุกรุกพื้นที่โดยรอบ บึงบอระเพ็ดจึงสูญเสียศักยภาพของการเป็นแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ลงไปอย่างน่าเศร้า”

/

“สิ่งที่จะช่วยหนุนเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถทำธุรกิจที่บ้านเกิดตัวเองได้อย่างยั่งยืน คือการมีข้อมูลระดับท้องถิ่นที่พร้อมให้ทุกๆ คนเข้าถึง”

1 2 3