/

“น้อยคนจะรู้ว่า จังหวัดขอนแก่น ส่งแหอวนเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของโลก มีอย่างน้อยๆ 60 ประเทศทั่วโลกใช้แหอวนจากเรา และหลังๆ มีการแตกไลน์ธุรกิจไปทำงานตาข่าย จนถึงการผลิตแปรงสีฟัน”

/

ตราบใดที่เราไม่สร้าง Differentiate ก็จะยากที่สร้างแรงดึงดูดหรือสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ดั้งนั้นการริเริ่มเติมเต็มต้นทุนต้องมี  Creative ต้องมา การร่วมมือของผู้ประกอบการกับรัฐต้องช่วยกันดัน ไม่อย่างนั้นสู้ที่อื่นเขาไม่ได้

/

“จุดดีของขอนแก่น คือ เราแข็งแกร่ง ในช่วงเริ่มต้นมีการประชุมบ่อยครั้ง แต่ยังไม่เห็นผลงาน ฉะนั้นเราต้องทำให้เขาเชื่อถือ นั่นหมายความว่าต้องทำอะไรที่จับต้องได้”